Cyn cyrraedd rownd derfynol Cân i Gymru 2018 gyda’i chân, Byw a Bod, adnabyddwyd Mared yn bennaf fel prif leisydd ac allweddellwr y band roc a phop, a …