Heb os, yn un o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru, arwyddodd Sŵnami â label Ikaching yn 2014, gan ryddhau dwy sengl yn syth – Cynnydd a Gwenwyn. Cafwyd yma addewid o’r …