Mae gyrfa Candelas wedi mynd o nerth i nerth wedi iddynt ryddhau eu halbwm cyntaf, a oedd yn rhannu’r un enw a’r band. Daeth caneuon megis ‘Anifail‘ a …