Y Cledrau

Ffurfiwyd Y Cledrau yn 2012 yn Ysgol y Berwyn gan Joseff Owen (llais a gitâr), Ifan Prys (llais a gitâr) a Marged Gwenllian (gitâr fas a llais cefndir), cyn ychwanegu Alun Lloyd, cefnder Joseff o Sir Fôn fel drymiwr.

Wedi mynd o un gystadleuaeth Brwydr y Bandiau i’r llall, gan gynnwys ennill un Wakestock, recordiwyd Sesiwn C2 gan y band ym mis Hydref 2013. Yn 2014, llwyddasant i gyrraedd rownd derfynol Cân i Gymru gyda’u cân ‘Agor y Drws’.

Ers ffurfio, mae dylanwadau Y Cledrau wedi trymhau, gan wyro tuag at sŵn eu rhieni maeth, Candelas, yn ogystal â bandiau megis Kings of Leon, Band of Skulls a Big Leaves.

Treuliodd y band gyfnod gydag Ifan Jones, Candelas, yn gweithio ar eu EP cyntaf ‘Un Ar Ôl Y Llall’ a ryddhawyd yn 2015. Be sy’n taro dyn yw’r dyfnder eithriadol sydd i’w geiriau. Brawddegau llawn poer sy’n trafod y perygl o gael dy ddal ym magl bywyd pob dydd. Mae pob cân yn cael eu gyrru gan riffiau ailadroddus, pwerus, heb unrhyw osteg.  Mae ‘na ynni aeddfetach nag ancst arddegau yn gyrru’r EP, hyd at y diweddglo epic a geir yn y gân Ail-Ailadrodd.

Rhyddhaodd Y Cledrau y gân ‘Cam Wrth Ddiflas Gam’ ar y casgliad i ddathlu pen-blwydd I KA CHING yn 5 oed, sef ‘V’.

Rhyddhawyd albwm gyntaf Y Cledrau‘Peiriant Ateb’ ar y 1af o Ragfyr 2017.
Ers diwedd Awst 2017, bu’r band yn rhyddhau traciau’r albwm bob yn ychydig i’w chwarae ar Radio Cymru a Radio Wales. Bu ‘Cliria Dy Bethau’ yn Drac yr Wythnos ddechrau Medi a chwaraewyd ‘Swigen o Genfigen’ fel rhan o ‘mix tape’ Bethan Elfyn ar Radio 6.

Rhagor…
Spotify Y Cledrau
Soundcloud Y Cledrau
Sesiwn C2 / Ochr 1 Y Cledrau
Fideo Cyfarfod o’r Blaen
Fideo Peiriant Ateb
Fideo Maes B 2019

Cysylltu…
Twitter: @YCledrau
E-bost: ycledrau@hotmail.co.uk