Ffurfiwyd Y Cledrau yn 2012 yn Ysgol y Berwyn gan Joseff Owen (llais a gitâr), Ifan Prys (llais a gitâr) a Marged Gwenllian (gitâr fas a llais cefndir), cyn …